Wedstrijdleiding

Wedstrijdbepalingen

01.   Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en deelname staat open voor KNLTB-leden die lid zijn van LTC Triomf.

02.   Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNLTB.

03.  Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets. De sets worden gespeeld volgens het tiebreak systeem. In geval van slechte weersomstandigheden kan de wedstrijdleiding beslissen dat wordt overgegaan tot het spelen van pro-sets of van verkorte sets.

04.   Er wordt gespeeld in de categorieën zoals vermeld op het inschrijfformulier. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om bij te weinig inschrijvingen in een bepaalde categorie onderdelen samen te voegen.

05.   Junioren zijn leden t/m 17 jaar.

06.   Senioren zijn leden van 18 jaar en ouder.

07.   Junioren zijn gerechtigd om in te schrijven bij de senioren in de speelsterkte 3 t/m 5, 6 of 7. Inschrijving van junioren bij de senioren in speelsterkte 8 is niet mogelijk.

08.   Het toernooi begint op zaterdagochtend 1 september 2018 en eindigt op zondag 9 september 2018. Er wordt ook op zaterdagavonden gespeeld.

09.   Het inschrijfgeld bedraagt per onderdeel voor junioren € 4,- en voor senioren € 7,-.

10.   Na inschrijving is de betaling van het verschuldigde inschrijfgeld verplicht, ook bij vrijwillige of verplichte terugtrekking uit het toernooi. Het inschrijfgeld wordt middels automatische incasso geïnd.

11.   U kunt voor maximaal 3 onderdelen inschrijven.

12.  Bij inschrijven op drie onderdelen worden geen verhinderingen toegestaan. Bij inschrijven op 1 of 2 onderdelen worden maximaal 2 verhinderingen geaccepteerd.

13.   De junioren spelen doordeweeks van 16.00 uur tot 20.30 uur.

14.   De senioren spelen doordeweeks van 18.30 uur tot 24.00 uur.

15.   Als verhindering geldt een dagdeel. Een dagdeel is gedefinieerd als ochtend, middag of avond. De ochtend is van 9.00 uur – 13.00 uur. De middag is van 13.00 uur – 18.30 uur en de avond van 18.30 uur – 24.00 uur.

16.   Van maandag tot en met vrijdag wordt bij de senioren niet meer dan één verhindering na 18.30 uur geaccepteerd.

17.   Bij inschrijving voor een dubbel geldt de verhindering per koppel.

18.   Bij inschrijving voor twee / drie onderdelen is men, zowel junioren als senioren, verplicht tenminste één wedstrijd in het eerste weekeinde te spelen.

19.   In het finaleweekeinde worden geen verhinderingen geaccepteerd.

20.   Alle verhinderingen dienen bij inschrijving aangegeven te worden.

21.   Alle deelnemers ontvangen bericht van het tijdstip van hun eerste wedstrijd. Daarna is iedere deelnemer verplicht bij de wedstrijdleiding te informeren naar de volgende te spelen wedstrijd. Planning van wedstrijden is niet aan leeftijd deelnemer gebonden.

22.   Het doorgeven van een partij middels email, voicemail en sms wordt beschouwd als definitief.

23.   Na 23.00 uur zal er niet meer met een nieuwe partij worden begonnen.

24.   De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor bij onbespeelbaarheid van de banen de doorlooptijd van de clubkampioenschappen te verlengen.

25.   Het gebruik van een mobiele telefoon op de baan is niet toegestaan.

26.   Bij ongeoorloofd gedrag op de baan volgt uitsluiting van het toernooi.

27.   In alle gevallen waarin de wedstrijdbepalingen niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.