Barcommissie

Taken van de barcommissie zijn:

  • Verantwoordelijk voor de gang van zaken bij de bar.
  • Regelt bardienst met barbegeleiders
  • Verzorgt inkopen van consumptieartikelen en huishoudelijke zaken voor gehele clubhuis.
  • Verzorgt linnen voor gehele clubhuis.Houdt controle op schoonmaakwerkzaamheden van gehele clubhuis.
  • Controleert inkopen, verkopen en voorraden en draagt wekelijks barontvangsten af aan de penningmeester.
  • Verleent medewerking aan organisatie van festiviteiten.
Het E-mailadres voor de barcommissie is barcommissie@ltctriomf.nl

Commissieleden

Joost van Dam
Contactpersoon
010-5211137  
joostenannemieke@zonnet.nl


Fred Valkenburg
Contactpersoon
010-5216730
margareth_valk@hotmail.com


Ingeborg Neeleman