Competitiecommissie

De taakomschrijving van de competitiecommissie luidt als volgt:

  • regelt KNLTB competitie, zowel de landelijke als de districtscompetitie.
  • organiseert de Interne competitie.
  • verzorgt en hanteert het competitie reglement.
  • onderhoudt contact met KNLTB en andere verenigingen m.b.t. competi­tie aangelegenheden.
  • werkt samen met de wedstrijd- en jeugdcommissie.

Commissieleden

Marjo van der Wel
010-5213174
marjovanderwel@gmail.com


Margriet Paardekooper
010-2230195
margrietpaardekooper@live.nl