Onderhoudscommissie

De taakomschrijving van de onderhoudscommissie luidt als volgt:

  • verzorgt het technisch onderhoud aan het clubhuis en aan het park.
  • draagt zorg voor het onderhoud aan de banen, in samen­werking met de groundsman.
  • beheert de technische documentatie en alle onderhoudscontracten voor alle technische installaties.
  • heeft adviserende stem bij het bestuur aangaande de noodza­kelijke maatregelen m.b.t. onderhoud en instandhouding van clubhuis, banen, beregening en verlichting.
  • bepaalt de bespeelbaarheid van de banen bij slechte weersomstandigheden.

Commissieleden

Fred Valkenburg
Contactpersoon
010-5216730
margareth_valk@hotmail.com


Nico van der Walle 

  


Joost van Dam
010-5211137  
joostenannemieke@zonnet.nlFrans Boudewijn