Sponsorcommissie


Doel en taken sponsorcommissie


 • Doel van de commissie is werving en relatiebeheer van de clubsponsoren en de coördinatie van de evenementensponsoring binnen de vereniging middels de verantwoordelijke commissies.
 • Clubsponsoren zijn die sponsoren die LTC Triomf structureel sponseren als hoofd- of subsponsor of door middel van huur van advertentieruimte in de verschillende aangeboden vormen (zoals winddoeken, website, vlaggen etc).
 • Evenementensponsoren zijn die sponsoren die zich specifiek verbinden aan een evenement, zoals competities of toernooien.

Taken van de sponsorcommissie

 • Jaarlijks opstellen van een sponsorplan, indusief begroting;
 • Onderhouden en ontwikkelen van sponsormogelijkheden binnen de vereniging;
 • Coordinatie van evenementensponsoring;
 • Werving van clubsponsoren;
 • Desgevraagd ondersteunen van de commissies bij de werving van evenementensponsoren;
 • Onderhouden van relaties met clubsponsoren;
 • De penningmeester informeren over de te innen sponsorgelden;
 • Toezicht houden op verzorgde advertentieruimte;Archiveren en beheren van sponsorcontracten van clubsponsoren;
 • Onderhouden van een overzicht met clubsponsoren op de site van LTC Triomf;
 • Toezicht houden op en zorg dragen voor, afspraken voortkomend uit clubsponsorovereenkomsten.

Randvoorwaarden


 • Sponsorcommissie valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter LTC Triomf.
 • Per kwartaal vindt overleg plaats tussen sponsorcommissie en bestuursverantwoordelijke m.b.t. het te voeren beleid en uitvoering van taken.
 • Commissies van evenementen mogen t.b.v. evenementensponsoring clubsponsoren, zoals deze vermeld staan op de site van LTC Triomf, uitsluitend benaderen na overleg met de sponsorcommissie.
 • Evenementencommissies zijn verplicht direct na afloop van een evenement alle sponsorbijdragen te melden bij de sponsorcommissie.

Commissieleden

Ingeborg Kleijer
06-23956738
sponsorcommissie@ltctriomf.nl

 


Joost Oudshoorn
voorzitter@ltctriomf.nl