Algemene gegevens

Clubhuis:
LTC "Triomf"
Sporthoekpad 3
2661 GV Bergschenhoek (gemeente Lansingerland)

Telefoon: 010 - 522 43 11


Secretariaat:
LTC "Triomf"
Hondiusdreef 9
2661 RC  Bergschenhoek
Telefoon: 010 - 844 93 03
secretaris@ltctriomf.nl

Rekeningnummer: NL91 RABO 0106 6916 27            KvK nr.: 4034 1111

Eén keer per kwartaal wordt een informatieavond voor nieuwe leden georganiseerd. Nieuwe leden worden hier via de mail persoonlijk voor uitgenodigd. Het tennispark is gelegen op het sportterrein in Bergschenhoek. Onze vereniging heeft de beschikking over 10 buitenbanen (zie foto hiernaast). De vereniging telt ongeveer 800 leden zodat er momenteel geen wachtlijst is voor het lidmaatschap. Klik op Lid worden.

Speelmogelijkheden

Onze banen hebben een Pro Vision toplaag en kunnen daardoor zomer en winter bespeeld worden. Door de senioren kan elke dag, zomer en winter gespeeld worden. Voorzieningen zijn getroffen dat ook getennist kan worden als het clubhuis gesloten is.


Het clubhuis is gesloten:
- overdag in de winterperiode (1 november tot 1 april)
- s'middags en s'avonds in het weekend
- paasdagen, pinksterdagen, kerstdagen, nieuwjaarsdag en koninginnedag

Exploitatievergunning
De vereniging beschikt over een exploitatievergunning voor onbepaalde tijd, verleend door de gemeente Lansingerland met kenmerk U10.03102 op 15-2-2010.

De volgende uiterlijke sluitingstijden zijn van toepassing:
- van maandag t/m zaterdag: van 09.00 uur tot 23.30 uur.
- op zondag: van 09.00 uur tot 22.00 uur.

Historie

In 1968 (14 maart) werd de tennisvereniging L.T.C. "Triomf" opgericht. De naam Triomf staat voor: Tennis Racket In Ons Midden Favoriet.
De eerste drie jaren werd noodgedwongen - bij gebrek aan banen - op Plaswijck gespeeld.

In 1971 kreeg "Triomf" met de aanleg van twee banen een eigen park op het sportveldencomplex "De Lansingh" aan de Berkelseweg in Bergschenhoek.

In 1977 werd een nieuw clubhuis, naar ontwerp van één der leden, gerealiseerd en groeide het aantal banen naar acht, met verlichting. De bouw van het Clubhuis, alsmede de aanleg van de verlichting, kon mede gerealiseerd worden dank zij de enthousiaste medewerking van vele leden. Helaas moest deze faciliteit in 2000 het veld ruimen voor de aanleg van de HSL.

In 2000 kreeg de vereniging op een nieuwe locatie aan de Hoeksekade de beschikking over een modern clubhuis en tien tennisbanen. Alle banen zijn verlicht en voorzien van een French Court toplaag. Hierdoor kunnen de leden praktisch het gehele jaar gebruik maken van de faciliteiten.

In 2013 werden de banen en ondergrond volledig vernieuwd en voorzien van een Smash Court toplaag, ook werd het terras en bestrating vernieuwd.

Tennispark


Ereleden

Mevrouw Ann Duran, voormalig secretaresse van de vereniging

Leden van verdienste

2009 - Koos Verberg
2010 - Ton Buurman
2011 - Frans Boudewijn
2012 - Leo Bijvoet
2013 - Ingeborg Neeleman

Download bestanden


In deze pdf-file is opgenomen:

Blz. 1:  Statuten
Blz. 14: Bestuursreglement
Blz. 20: Huishoudelijk Reglement