Bestuur

De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, welke zijn te vinden op deze website onder "Over Vereniging" bij de pagina "Algemene gegevens".

E-mails voor het bestuur kunt u zenden aan secretaris@ltctriomf.nl  

Bestuursleden

Joost Oudshoorn
Voorzitter
06-29527973
voorzitter@ltctriomf.nl


Paul Akkermans
Penningmeester
010-52121165  
penningmeester@ltctriomf.nl


Astrid Loomans-Harmse
Secretaris
010-8449303
secretaris@ltctriomf.nl


Rika van Swieten
Jeugd
010-4137985
rikavanswieten@planet.nl


Marjo van der Wel
Ledenadministratie
010-5213174
ledenadministratie@ltctriomf.nl


Joost van Dam
Bestuurslid
010-5211137  
joostenannemieke@zonnet.nl