Clubhuis

Het clubhuis is in principe in de zomer dagelijks geopend, in het weekend alleen in de morgenuren.
In de winter is het clubhuis alleen in de avonduren geopend van maandag t/m donderdag.
Buiten de openingsuren wordt het clubhuis bewaakt door een alarminstallatie met doormelding naar de politie.


Beheerder:

Fred Valkenburg is de clubhuisbeheerder, zijn taak is om op te treden als goed huisvader voor het clubhuis, het park en de leden. Fred is bereikbaar in het clubhuis, per email en onder telefoonnummer 010 - 52 26 930.

Gebruik buiten openingsuren

Als proef is besloten dat het clubhuis buiten de openingsuren door de leden mag worden gebruikt.
Hiervoor gelden hiervoor de onderstaande voorwaarden:

 

 1. Leden die gebruik maken van het clubhuis verklaren een tennisactiviteit als onderdeel van de festiviteiten te organiseren.
 2. De vergoeding voor gebruik van het clubhuis bedraagt € 100,- per keer.
 3. Het clubhuis wordt niet verhuurd ten behoeve van jongeren feesten, dat wil zeggen feesten waar de meerderheid van de aanwezigen jonger is dan 27 jaar.
 4. Het clubhuis wordt “bezemschoon” opgeleverd, dit ter beoordeling aan de kantinebeheerder. Eventuele extra schoonmaakkosten worden in rekening gebracht.
 5. De barbezetting wordt door het lid zelf geregeld in combinatie met minimaal één betaalde kracht. Deze betaalde kracht wordt in overleg met het bestuur aangesteld. 
 6. Prijzen van consumpties zijn de door Triomf gehanteerde  prijzen, het is niet toegestaan zelf drank mee te nemen.  Etenswaren daarentegen mogen wel zelf worden meegenomen.
 7. Het lid zorgt na afloop voor sluiting van het clubhuis volgens de geldende procedure.
 8. De leden die gebruik maken van het clubhuis zijn volledig aansprakelijk voor de eventueel toegebrachte schade, dit ter beoordeling van de kantinebeheerder.
 9. Het clubhuis wordt niet beschikbaar gesteld aan leden jonger dan 27 jaar.
 10. Er kan bij de gemeente geen ontheffing worden aangevraagd voor de in de vergunning genoemde sluitingstijden van het clubhuis (23:30 en zondag 22:00).
 11. Er kan geen vergunning worden aangevraagd bij de gemeente voor het gebruik van live muziek (hinder voor de omgeving).
 12. Leden die gebruik willen maken van het clubhuis dienen hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bestuur van LTC Triomf.
 

Reserveren:

  Het reserveren van een bepaalde datum kan aangevraagd worden bij het bestuur (secretaris@ltctriomf.nl). De datum zal dan worden gereserveerd in de activiteitenkalender.
  Vragen over de voorwaarden kunnen beantwoord worden door de barcommissie (barcommissie@ltctriomf.nl).

  Clubhuisbeheerder

     Fred Valkenburg
     Clubhuisbeheerder
      010-5226930
      clubhuisbeheerder@ltctriomf.nl

  P9130015
  11607-647113
  IMG_2220