Opening clubhuis en terras
Gelukkig mogen we vanaf 1 juli het clubhuis en terras weer openen. Wel zijn er nog behoorlijk wat protocollen van kracht. Lees hier alles over nderaan deze mail. We zijn blij dat we Pamela overdag weer kunnen ontmoeten. ‘s Avonds gaan we gewoon weer aan de slag met vrijwilligers. Nu het in het weekend vooral als gevolg van padel zo druk is gaan we ook proberen om in de zomermaanden het clubhuis open te doen. Meer informatie hierover volgt later.
De dames van Flexxdance blijven tot de vakantie nog gebruik maken van ons terras. Houd daar rekening mee!

Open dag padelbanen
Zaterdag 6 juni hadden we een zeer druk bezette open dag voor padel. Bijna 120 mensen (leden en niet leden) hadden zich aangemeld. Zij konden  zich na afloop aanmelden voor een zomerlidmaatschap (geldig tot 1 september) of meteen lid worden. Inmiddels hebben zich maar liefst 120!! mensen aangemeld als zomerlid en nog eens 20 vaste leden. Een groot succes dus. In een apart nieuwsbericht gaan we jullie dit weekend nog updaten over alles rondom padel.

Afhangbordregels gewijzigd!
Let op vanaf woensdag 1 juli zijn de regels voor afhangen gewijzigd. Dit in verband met de opening van het clubhuis en terras. We houden het afhangen op afstand (dus via de clubapp) in stand, maar je kan nu ook weer een baan reserveren in het clubhuis. Om technische redenen kan per dag één keer op afstand worden afgehangen. Als je op de baan bent kun je gewoon via afhangbord afhangen op beschikbare banen. De termijn van twee dagen van tevoren afhangen via de app en de tijdsblokken blijven hetzelfde.
Voor alle duidelijkheid: Als je dus overdag via de app afhangt kan je ‘s avonds alleen via het afhangbord op de club een baan reserveren. 

Toernooien in Juli
In het weekeinde van 10 t/m 12 juli vinden de clubkampioenschappen tennis plaats in een andere vorm dan wat we de laatste jaren gewend zijn geraakt. De wedstrijden zijn op tijd en tellen niet mee voor je ranking. Vrijdagavond 10 juli starten de wedstrijden om 18.00 uur. Alle ins en outs zullen binnenkort door de commissie Clubkampioenschappen ( de 48 uur van Triomf/ Special Veldwerk Edition 2020) met iedereen worden gedeeld.
Het Ouder – Kind Toernooi dat gepland stond voor 5 juli gaat in 2020 niet door. De commissie die dit toernooi organiseert is wel van plan medio september een evenement te organiseren voor alleen jeugdleden. Informatie daarover volgt te zijner tijd.  

Tennis Competitie
De inschrijvingen voor de (najaars) competitie is succesvol geweest. De vrijdagavondcompetitie zit met 14 teams vol. Voor de zaterdag is er echter nog wel plaats voor maximaal 4 teams om mee te doen. Wil je nog meedoen dan moet je zo spoedig mogelijk een team inschrijven dat bestaat uit minimaal 4 personen. Je kunt je opgeven bij Marjo van de Wel marjovanderwel@gmail.com
Je kunt uiteraard alleen meedoen als je in september lid bent van de vereniging. Ben je nu zomerlid dan is competitie spelen alleen mogelijk als je dit lidmaatschap op tijd hebt omgezet naar een permanent lidmaatschap van LTC Triomf. Er is haast geboden als je een team wil inschrijven (liefst nog dit weekeinde) want Marjo moet voor 1 juli alle teams hebben ingeschreven bij de K.N.L.T.B.

Nadere uitleg over protocol clubhuis en terras
Fijn dat we vanaf as woensdag weer een drankje kunnen doen na afloop van het tennissen. Wel is het zo dat wij ons allemaal nog aan enkele regels moeten houden, deze zet ik nog even kort op een rijtje;

 • Het gebruikelijke lijstje; als je niest, hoest of koorts hebt blijf je thuis. (Uitgebreidere lijst onderaan dit verhaal)
 • Houdt 1,5m afstand, in het clubhuis, maar ook op het terras en de tennisbanen.
 • Volg de aangegeven routing; park op bij de fietsenstalling, eraf bij de minibaantjes. Clubhuis in aan de zijkant bij het speeltuintje, clubhuis uit richting terras. (Uitzondering bij kleedkamer- of toiletbezoek, dan kan het ook via de zij ingang bij de minibaantjes)
 • Bij het naar binnenkomen in het clubhuis desinfecteer je je handen (tenzij je dit 1 seconde daarvoor hebt gedaan bij het betreden van het tennispark) – In het clubhuis plaatsnemen mag je alleen met een (baan)reservering. Aansluitend aan je baanreservering mag je plaatsnemen in het clubhuis voor een drankje.
 • Op het terras mag je ook plaatsnemen zonder reservering, dus zowel voor als na je baanreservering.   – Laat 1 persoon een drankje halen voor het gezelschap en laat 1 persoon een nieuwe baanreservering maken (dus met zo min mogelijk personen het clubhuis in)
 • Voor dat je plaatst neemt bij een tafeltje kan je je tafel desinfecteren met de aanwezige middelen. – Drankje haalt 1 persoon per gezelschap zelf aan de bar (houdt rekening met ingang / uitgang en afstand) en je rekent af met contactloos betalen/ pin.
 • We serveren geen pinda’s bij de drankjes en het assortiment is enigszins gewijzigd door noodzakelijke aanpassingen wat betreft de inkoop. – Na afloop van het drankje brengt 1 persoon per gezelschap flesjes/ glaswerk terug richting bar, hier staat aangegeven waar je deze kan plaatsen.
 • Thee en koffieproducten serveren wij tijdelijk in kartonnenbekers met houten roerstaafjes om contactmomenten te minimaliseren, deze kunnen na afloop dus door de gebruiker in de vuilnisemmer gegooid worden.

Het gebruikelijke lijstje wat betreft niezen, hoesten en koorts is (om completer te zijn);   Als je een van de volgende vragen met ja moet beantwoorden, dan mogen we je helaas geen toegang geven tot het park en clubhuis:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?   
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?  

Tenslotte – Denk na en houdt rekening met elkaar!  

343 x bekeken