Clubhuis

LTC “Triomf”
Sporthoekpad 3
2661 GV Bergschenhoek (gemeente Lansingerland)
Telefoon: 010 – 522 43 11

Secretariaat

LTC “Triomf”
Stekelvaren 8
2661 PZ Bergschenhoek
Telefoon: 06 – 204 17 925
secretaris@ltctriomf.nl
Rekeningnummer: NL91 RABO 0106 6916 27
KvK nr.: 4034 1111

Informatieavond
Eén keer per kwartaal wordt een informatieavond voor nieuwe leden georganiseerd. Nieuwe leden worden hier via de mail persoonlijk voor uitgenodigd. Het tennispark is gelegen op het sportterrein in Bergschenhoek. Onze vereniging heeft de beschikking over 9 tennis buitenbanen en 5 padel buitenbanen. Klik hier als je lid wilt worden van de vereniging.

Speelmogelijkheden
Onze tennisbanen hebben een Pro Vision toplaag en kunnen daardoor zomer en winter bespeeld worden. Dit geldt ook voor de padelbanen. Door de leden kan elke dag, zomer en winter gespeeld worden. Voorzieningen zijn getroffen dat ook getennist en gepadeld kan worden als het clubhuis gesloten is.
Het clubhuis is gesloten:
– ‘s middags in de winterperiode (1 november tot 1 april)
– ‘s middags en ‘s avonds in het weekend

Exploitatievergunning
De vereniging beschikt over een exploitatievergunning voor onbepaalde tijd, verleend door de gemeente Lansingerland met kenmerk U10.03102 op 15-2-2010.

Openingstijden park
De volgende openingstijden van het park zijn van toepassing:
– van maandag t/m zondag: van 08.00 uur tot 23.00 uur.

Huishoudelijk reglement van LTC Triomf
Klik hier om het huishoudelijk reglement te bekijken

Statuten van LTC Triomf
Klik hier om de statuten te bekijken

Informatie

Jan-Jozef Beerens
Secretaris
Telefoon: 06 - 204 17 925


Ereleden

Mevrouw Ann Duran, voormalig secretaresse van de vereniging

Leden van verdienste

2009 – Koos Verberg
2010 – Ton Buurman
2011 – Frans Boudewijn
2012 – Leo Bijvoet
2013 – Ingeborg Neeleman

Historie

In 1968 (14 maart) werd de tennisvereniging L.T.C. “Triomf” opgericht. De naam Triomf staat voor: Tennis Racket In Ons Midden Favoriet. De eerste drie jaren werd noodgedwongen – bij gebrek aan banen – op Plaswijck gespeeld.

In 1971 kreeg “Triomf” met de aanleg van twee banen een eigen park op het sportveldencomplex “De Lansingh” aan de Berkelseweg in Bergschenhoek.

In 1977 werd een nieuw clubhuis, naar ontwerp van één der leden, gerealiseerd en groeide het aantal banen naar acht, met verlichting. De bouw van het Clubhuis, alsmede de aanleg van de verlichting, kon mede gerealiseerd worden dank zij de enthousiaste medewerking van vele leden. Helaas moest deze faciliteit in 2000 het veld ruimen voor de aanleg van de HSL.

In 2000 kreeg de vereniging op een nieuwe locatie aan de Hoeksekade de beschikking over een modern clubhuis en tien tennisbanen. Alle banen zijn verlicht en voorzien van een French Court toplaag. Hierdoor kunnen de leden praktisch het gehele jaar gebruik maken van de faciliteiten.

In 2013 werden de banen en ondergrond volledig vernieuwd en voorzien van een Smash Court toplaag, ook werd het terras en bestrating vernieuwd.

In 2020 werden 2 padelbanen aangelegd.

In 2021 werden nog 3 padelbanen aangelegd op de plaats van 1 tennisbaan waardoor het aantal tennisbanen op 9 kwam en het aantal padelbanen op 5.