Lid worden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de ledenadministratie door je hier in te schrijven. of door schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie. Kijk op de pagina Lid worden voor alle informatie.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt aanmelding met een lidmaatschap gehonoreerd of volgt er een plaatsing op de wachtlijst, afhankelijk van het ledenbestand.

Om tennis- of padelles te kunnen volgen is lidmaatschap van LTC Triomf verplicht. Aangeraden wordt om eerst contact op te nemen met onze tennis- of padelschool of daar nog plaatsingsruimte is en daarna zich aan te melden voor het lidmaatschap.

Opzegging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor het einde van het verenigingsjaar of door het invullen van het wijzigingsformulier op deze pagina, opzegging is dan alleen geldig indien de opzegging als zodanig wordt bevestigd door de ledenadministrateur.
Wordt het lidmaatschap opgezegd na 30 november dan is de volledige contributie verschuldigd voor het nieuwe verenigingsjaar. 
Bij opzegging wordt het op prijs gesteld als u de reden van opzegging ook vermeldt. Mocht de reden namelijk liggen bij de vereniging, dan kan actie worden ondernomen om herhaling te voorkomen.

  Wijziging lidmaatschap

  Onderstaand kunt u wijzigingen voor de ledenadministratie doorgeven.

  Door het opgeven van uw rekeningnummer geeft u de ledenadministratie uitsluitend toestemming de jaarlijkse contributie eind januari af te schrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.

  Informatie

  Marjo van der Wel
  Ledenadministratie
  Telefoon: 06 - 53 417 578