De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, welke zijn te vinden op deze pagina. E-mails voor het bestuur kunt u zenden aan secretaris@ltctriomf.nl

Bestuursleden

JOOST OUDSHOORN
Voorzitter
Telefoon: 06 - 29527973
JAN-JOZEF BEERENS
Secretaris
Telefoon: 06 - 20417925
Chris van der Tuin
Penningmeester
Marjo van der Wel
Ledenadministratie
Telefoon: 06 - 53417578
Rika van Swieten
Jeugd
Telefoon: 010 - 4137985
Robert Miog
Barcoördinator
Patrick Kuijt
Padel