Bardienstplanner

Klik op onderstaande afbeelding om de bardienstplanner te kunnen raadplegen, je dient in te loggen met je “KNLTB ClubApp” inloggegevens.

Verhindering

Als men verhinderd is om een bardienst te draaien en niet zelf een vervanger heeft kunnen vinden, dan zijn jongeren (minimaal 16 jaar) bereid deze bardienst over te nemen voor een bedrag van € 25,- per bardienst, men blijft zelf verantwoordelijk voor de te verrichten bardiensten. Klik op onderstaande button voor namen en telefoonnummers van deze jongeren.
BARDIENST INVALLERS

  Afkoop Bardienst

  Door het invullen van onderstaand formulier geef ik aan mijn twee bardiensten voor dit seizoen te willen afkopen en geef toestemming om het bedrag van € 60,- van mijn bankrekening af te schrijven.  Zonder wederopzegging wordt volgend jaar het verschuldigde bedrag voor afkoop van de bardienst tezamen met de contributie in rekening gebracht.

   Bardienst contactformulier

   Heb je vragen over de bardienst of aan de barcommissie, dan kun je onderstaand ook een bericht sturen, wij nemen dan spoedig contact op.
   Informatie

   "Ad Interim Barzaken"
   Bardienst coördinator

   Bardienstreglement

   1. Seniorleden verplicht 2 keer per jaar een bardienst van 4 uur te draaien.
   Aan het begin van het jaar worden alle leden per E-mail verzocht om zelf hun twee bardiensten uit te kiezen en vast te leggen in de bardienstplanner.

   2. U kunt zelf de dagen uitkiezen voor bardienst die u gelegen komen
   Na persoonlijk inloggen op de website (zie punt 10) kunnen de leden in de rubriek BARDIENST (linkerkolom) zelf bardiensten uitkiezen en vastleggen. 
   Aangeraden wordt om dit direct te doen zodat er nog alle vrijheid is om een voorkeursdag uit te kiezen. Ook kan men dan de dagen vermijden waarop men verhinderd is om bardienst te draaien.
   Ervaren leden worden verzocht om vooral tijdens toernooien of clubkampioenschappen bardiensten te draaien. Data zijn te vinden in de activiteitenkalender op de website.

   3. Als niet zelf bardiensten worden uitgekozen dan toegewezen
   Leden die niet zelf inschrijven voor de bardiensten krijgen bardiensten toegewezen. Er kan dan geen rekening worden gehouden met voorkeur of verhindering.

   4. Mogelijkheden voor vervanging bij verhindering
   In ALLE gevallen van verhindering is men verplicht ZELF te zorgen voor vervanging en blijft men ook zelf verantwoordelijk voor de desbetreffende bardienst. 
   De mogelijkheden zijn:
   a) Vraag een familielid of goede kennis om je bardienst over te nemen.
   b) Er is een lijst met jongeren die voor € 25 een bardienst over willen nemen (zie punt 5). 
   c) Ruilen met een ander lid.

   5. Jongeren die bereid zijn een bardienst over te nemen
   Als men verhinderd is om een bardienst te draaien en niet zelf een vervanger heeft kunnen vinden (zie punt 4) dan zijn jongeren (minimaal 16 jaar) bereid deze bardienst over te nemen voor een bedrag van € 25 per bardienst.
   Namen en telefoonnummers van deze jongeren zijn met de button “Bardienstinvallers” op deze pagina te vinden, men blijft zelf verantwoordelijk voor de te verrichten bardiensten. 

   6. Gebruiksaanwijzing voor het zelf inschrijven voor bardienst
   Hiernaast of hierboven kunt u op de oranje afbeelding bardienst klikken om in te loggen op de bardienstplanner. De gebruiksaanwijzing voor het zelf inschrijven van bardienst is daar te vinden onder de hyperlink REGLEMENT bovenaan de kalender.

   7. Fout gemaakt bij het vastleggen van een bardienst?
   Stuur dan een E-mail aan barcommissie@ltctriomf.nl met je telefoonnummer voor overleg.

   8. Afkopen (€ 60,- voor twee bardiensten)
   Zolang geen bardienst is toegewezen kunnen de twee bardiensten worden afgekocht voor € 60,- door invulling van het formulier barafkoop. De eerste keer wordt door de penningmeester de € 60,- euro in rekening gebracht; de volgende jaren wordt de afkoop (tot wederopzegging) gelijk met de contributie in rekening gebracht.

   9. Boete (€ 60,- per bardienst)
   Het niet komen opdagen voor een bardienst is onverteerbaar voor leden die wel verschijnen om hun bardienst te draaien. Leden die om welke reden dan ook niet komen opdagen voor een ingeschreven of toegewezen bardienst krijgen volgens het besluit van de ledenvergadering een boete van € 60,-  (2 keer niet opdagen is een boete van € 120,-).

   10. Persoonlijk inloggen voor de bardienstkalender
   Het bardienstprogramma werkt helaas alleen met de webbrowser Internet Explorer. Verzocht wordt daarom de bardienst vast te leggen op een computer met deze webbrowser. Als dat niet mogelijk is; zend dan een E-mail aan barcommissie@ltctriomf.nl met je telefoonnummer om het telefonisch te regelen.

   11. Vrijstelling van bardienst
   Vrijgesteld van bardienst zijn junioren, 67-plussers, bestuur- en commissieleden, barbegeleiders, slapende leden en leden die bardienst hebben afgekocht.