Deze disclaimer is van toepassing op de website www.ltctriomf.nl

Informatie op deze website
Wij proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Inschrijfgeld en contributie
Inschrijfgeld en contributie kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment dat de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. LTC Triomf is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.
De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat. Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld. Voor enig ander gebruik verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.

Derden
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video (YouTube en Vimeo) en audio van derden, die wij op deze website tonen.
Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling in van die derde of de daar te vinden content of producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Notice and take down
Treft u onrechtmatige content aan op onze website, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen (secretaris@ltctriomf.nl) met de volgende gegevens:
– URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen;
– Korte omschrijving van de onrechtmatige content;
– Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is;
– Uw naam en contactgegevens.

Indien de content evident onrechtmatig is, zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

Beeldmateriaal
“Free” afbeeldingen en icons zijn afkomstig van Pixabay en Flaticon.

Wijzigingen
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact
Deze website is van LTC Triomf, ingeschreven bij de KvK onder nummer ​40341111.
Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar secretaris@ltctriomf.nl.
LTC Triomf | Sporthoekpad 3, 2661 GV Bergschenhoek | secretaris@ltctriomf.nl | www.ltctriomf.nl |