Leuk dat je interesse hebt om lid te worden van onze KNLTB tennis- en padelvereniging. Wij hebben een actieve vereniging voor jong en oud van zo’n 900 leden met 10 tennisbanen en 2 padelbanen die het hele jaar bespeelbaar zijn.
Wil je vooral voor het padellen lid worden van Triomf, houd er dan rekening mee, dat de druk op de padelbanen momenteel heel hoog is, m.n. door de week in de avonduren. Maar goed nieuws: Eind augustus hopen we te beschikken over 3 nieuwe padelbanen, zodat we dan met 9 tennisbanen en 5 padelbanen voor alle leden weer voldoende mogelijkheden hebben.

Naast de KNLTB competities organiseren wij een veelheid aan activiteiten voor verschillende doelgroepen van prestatief tot recreant. Sportief plezier op en naast de baan staat bij ons voorop. Daarnaast willen wij ook een duurzame vereniging zijn.

Heb je interesse? schrijf je dan in door hier te klikken, of kom een keer langs om sfeer te proeven of proef te spelen. Al je vragen en verzoeken kan je kwijt bij Marjo van der Wel onze ledenadministratrice (ledenadministratie@ltctriomf.nl). Bellen mag ook natuurlijk (06-53417578).

Ik hoop je binnenkort te mogen begroeten,
Joost Oudshoorn
Voorzitter LTC Triomf

Lidmaatschappen

Voor het verenigingsjaar 2021 gelden onderstaande lidmaatschappen en contributietarieven voor nieuwe leden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de tennisbanen en de padelbanen, alle lidmaatschappen zijn inclusief KNLTB lidmaatschap:

Senior (18 jaar en ouder)
€ 171,- per jaar, speelrecht dagelijks
Studentenlidmaatschap* senior (18 t/m 24 jaar)
€ 104,- per jaar, speelrecht dagelijks
Beperkt lid senior (daglid)
€ 141,- per jaar, speelrecht tot 18.00 op werkdagen, weekends en feestdagen hele dag
Junior (6 t/m 17 jaar)
€ 86,- per jaar, speelrecht dagelijks
Nieuwe junioren krijgen het eerste jaar een korting van € 31,-

Donateurs**
€ 40,- per jaar, geen speelrecht

Voor leden die lid zijn geworden vóór 1 december 2020 geldt dat bovenstaande tarieven eenmalig met 1 extra maand verhoogd zullen worden, zoals in de ALV van december 2020 is besloten, in verband met het verlengde boekjaar.

Leeftijden op peildatum 1 januari van het betreffende jaar.
Het verenigingsjaar loopt eenmalig van 1 november 2020 tot en met 31 december 2021. Vanaf 2022 zal het verenigingsjaar lopen van 1 januari tot en met 31 december
Bij instroom gedurende het verenigingsjaar betaal je alleen voor de resterende periode van het verenigingsjaar conform onderstaande staffel:

  • 100% bij lid worden in december t/m juni
  • 75% bij lid worden in juli en augustus
  • 50% bij lid worden in september en oktober
  • 25% bij lid worden in november en december

Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor senioren € 25,- en voor junioren € 12,-.

Bardienst
Seniorleden zijn tot en met de leeftijd van 67 jaar verplicht 2 x per jaar bardienst te verrichten. Afkopen van de bardiensten is mogelijk voor € 60,- per jaar. In verband met de corona maatregelen geldt voor 2021 eenmalig een lager tarief van € 45,-.

*Studentenlidmaatschap
Studenten komen in aanmerking voor een korting van €67 euro op het Senioren Lidmaatschap. Voorwaarde is vertoon van een geldige collegekaart in combinatie met een bewijs van inschrijving voor een MBO, HBO of WO studie op de datum van inschrijving bij LTC Triomf én dat de leeftijd op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar maximaal 24 jaar is. Voorts dient ieder jaar voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar opnieuw aangetoond te worden dat het lid in aanmerking komt voor de studentenkorting.

**Donateur
Een ieder die de tennisclub een warm hart toedraagt kan zich als donateur aanmelden bij het bestuur. Donateurs zullen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over het reilen en zeilen binnen de vereniging en zijn welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.

Informatie

Marjo van der Wel
Ledenadministratie
Telefoon: 06 - 53 417 578